beschermkappen

!
STIHL
b58d22a22c844c778a4f62a6f5cb7629[1]

STIHL Hakselbeschermkap

STIHL 41167108103 Beschermkap voor hakselmessen
Stevige bescherming voor FS 550. Alleen geschikt voor hakselmessen en slagmessen.
STIHL
06783872ef7d422083e8284d50dd88f6[1]

STIHL Universele beschermkap, Ø 420 mm/260 mm

STIHL 41190071013 Universele beveiliging
Berscherming tegen rondvliegend maaigoed en stenen. Voor FS 55, FS 80, FS 85, FS 87, FS 90, FS 100, FS 130, FS 240 C-E, FS 240 RC-E, FS 260 RC-E, FS 310, FS 450, FS 460 RC-E, FS 480, FR 130 T, FR 350, FR 450, FR 480, FR 480 C
STIHL
b58d22a22c844c778a4f62a6f5cb7629[1]

STIHL Hakselbeschermkap

STIHL 41280071007 Beschermkap voor hakselmes 270-2
Stevige bescherming voor het hakselmes voor de modellen FS 310, FS 450, FS 480
STIHL
089c9603e0b4417ab2d00bcfea4df2fd[1]

STIHL Beschermkap, Ø 420 mm

STIHL 41330071005 Speciale maaibescherming
Beschermkap voor maaikoppen met maaidraad en PolyCut. Bescherming tegen rondvliegend maaigoed. Biedt een goed uitzicht op het te maaien oppervlak.
STIHL
d3005376d2cc43768a7bb74da996dbc6[1]

STIHL Beschermkap, Ø 230 mm

STIHL 41447108116 Beschermkap voor metalen maaigereedschap
Bescherming tegen rondvliegend maaisel bij het werken met metalen snijgarnituur. Niet voor cirkelzaagbladen.
STIHL
8746e9b92d274b628b30a23a189aa539[1]

STIHL Beschermkap, Ø 420 mm

STIHL 41447108117 Beschermkap voor maaikoppen
Beschermkap voor maaikoppen met maaidraad en PolyCut. Bescherming tegen rondvliegend maaigoed. Biedt een goed uitzicht op het te maaien oppervlak.
STIHL
784059594b5049dc95d925176a967dfa[1]

STIHL Beschermkap, Ø 200 mm

STIHL 41470071008 Aanslag voor cirkelzaagbladen
Beschermkap voor cirkelzaagbladen. Voor nauwkeurig snijden met een cirkelzaagblad.
STIHL
784059594b5049dc95d925176a967dfa[1]

STIHL Beschermkap, Ø 225 mm

STIHL 41470071009 Aanslag voor cirkelzaagbladen
Beschermkap voor cirkelzaagbladen. Voor nauwkeurig snijden met een cirkelzaagblad.
STIHL
d3005376d2cc43768a7bb74da996dbc6[1]

STIHL Beschermkap, Ø 305 mm

STIHL 41470071017 Beschermkap voor metalen maaigereedschap
Bescherming tegen rondvliegend maaisel bij het werken met metalen snijgarnituur. Niet voor cirkelzaagbladen.
STIHL
8746e9b92d274b628b30a23a189aa539[1]

STIHL Beschermkap, Ø 480 mm

STIHL 41477108100 Beschermkap voor maaikoppen
Beschermkap voor maaikoppen met maaidraad en PolyCut. Bescherming tegen rondvliegend maaigoed. Biedt een goed uitzicht op het te maaien oppervlak.
STIHL
d3005376d2cc43768a7bb74da996dbc6[1]

STIHL Beschermkap, Ø 305 mm

STIHL 41477108101 Beschermkap voor metalen maaigereedschap
Bescherming tegen rondvliegend maaisel bij het werken met metalen snijgarnituur. Niet voor cirkelzaagbladen.
STIHL
d3005376d2cc43768a7bb74da996dbc6[1]

STIHL Beschermkap, Ø 350 mm

STIHL 41487108101 Beschermkap voor metalen maaigereedschap
Bescherming tegen rondvliegend maaisel bij het werken met metalen snijgarnituur. Niet voor cirkelzaagbladen.
STIHL
784059594b5049dc95d925176a967dfa[1]

STIHL Beschermkap, Ø 225 mm

STIHL 41487108201 Aanslag voor cirkelzaagbladen
Beschermkap voor cirkelzaagbladen. Voor nauwkeurig snijden met een cirkelzaagblad.
STIHL
06783872ef7d422083e8284d50dd88f6[1]

STIHL Universele beschermkap, Ø 420 mm/260 mm

STIHL 41800071028 Universele beveiliging
Berscherming tegen rondvliegend maaigoed en stenen. Voor FS 55, FS 80, FS 85, FS 87, FS 90, FS 100, FS 130, FS 240 C-E, FS 240 RC-E, FS 260 RC-E, FS 310, FS 450, FS 460 RC-E, FS 480, FR 130 T, FR 350, FR 450, FR 480, FR 480 C
STIHL
8746e9b92d274b628b30a23a189aa539[1]

STIHL Beschermkap, Ø 420 mm

STIHL 41800071030 Beschermkap voor maaikoppen
Beschermkap voor maaikoppen met maaidraad en PolyCut. Bescherming tegen rondvliegend maaigoed. Biedt een goed uitzicht op het te maaien oppervlak.